BOKNINGSVILLKOR

Informationen som utges enligt nedan är baserat på bokningar som görs via reception, telefon eller
e-post med Ursand Resort & Camping. Andra bokningsvillkor kan komma att gälla för bokningar som görs via vår hemsida www.ursand.se eller på www.camping.se.


Betalningsvillkor
Din bokning hos Ursand Resort & Camping är bindande när du betalat avgiften via direktbetalning eller via faktura, betalningsvillkoren vid faktura sätts till 10 dagar från bokningstillfället. Om du varken avbokar eller dyker upp när fakturabetalning angivits har vi rätt att kräva dig på det totala beloppet för bokningen. Om du missar betalningen räknas det som en avbokning från din sida och bokningen kan komma att makuleras.

Vill du ändra en bokning?
Att göra förändringar i din lagda bokning kan göras via receptionen, telefon eller e-post och kostar 200:- per tillfälle.
Om din förändring skapar en mellanskillnad i pris sker ingen återbetalning av bokning senare än 40 dagar innan ankomst.

Går det att avboka?
Avbokning görs på skriftlig begäran från dig som gäst genom att mejla campingen på info@ursand.se
Vid avbokning tidigare än 40 dagar före ankomst, återbetalas allt utom 20%. Vid avbokning närmare än 40 dagar före ankomst sker ingen återbetalning.
Andra villkor för återbetalning gäller när man tecknat avbeställningsskydd, läs nedan.

Observera att oanmäld försenad ankomst eller för tidig avresedag räknas som avbokning och ingen återbetalning sker av förskjuten vistelsetid.


När gäller avbeställningsskydd?

Avbeställningsskydd går att köpa till för 295:- per stuga, campingtomt eller tältplats. Avbeställningsskyddet kan endast göras som tillägg till din bokning vid bokningstillfället och går ej att köpa till i efterhand. 
Vid bokning av mer än ett objekt i samma bokning behövs ett avbeställningsskydd för varje stuga, campingtomt eller tältplats för att kunna avboka ett specifikt objekt. Skulle endast ett avbeställningsskydd vara tecknat till din/er totala bokning kommer hela bokningen att avbokas. 
Avbeställningsskyddet gäller ej skolresor, grupper eller säsongsbokningar.

Om du har tecknat ett avbeställningsskydd gäller detta fram till 24 timmar före ankomstdatum. Avbokning kan göras förutsatt att något enligt nedanstående har inträffat och måste kunna styrkas med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Därefter återbetalas de inbetalade pengarna för bokningen, förutom administrationsavgift på 255:- och avbeställningsskyddet på 295:-

Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller makas/makes/sambos föräldrar/barn/syskon eller medresenär. 
Inträffande av annan allvarlig händelse utom er kontroll, exempelvis eldsvåda eller översvämning i er bostad som medfört att det inte är rimligt att ni ska stå fast vid er bokning. Samma sak gäller om ni blir inkallade till krigsmakten eller civilförsvaret. 

Viktigt att känna till
Ursand Resort & Camping tillämpar systemet Camping Key Europé, vilket innebär att ni som gäst ska ha ett giltigt campingkort när ni hyr en campingtomt. Campingkortet är inte nödvändigt när ni hyr stugor hos oss.
Campingkortet hanteras digitalt och ger dig en kostnadsfri ansvars- och olycksfallsförsäkring som gäller för hela familjen. Läs mer på www.camping.se.

Incheckning/utcheckningstider
På vår anläggning gäller incheckningar och utcheckningar enligt följande: 
Campingtomt/ställplats/ tältplats: Incheckning från kl 13:00 och utcheckning fram till kl 12:00.
Stugor: Incheckning från kl 15:00 och utcheckning fram till kl 11:00, vid bokat slutstäd gäller utcheckning fram till 10:00.
Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende. Som uthyrare är vi, Ursand Resort & Camping AB, skyldiga att se till att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning och att stugan/campingtomten stämmer med beskrivningen.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan, campingtomten eller tältplatsen i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste i denna situation återbetala den totala kostnaden för din bokning minus den eventuella nyttjan du hunnit med på tomten/stugan.
Om du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under din vistelse, skall du anmäla
omgående så att vi kan rätta till dem. Om du brutit mot våra ordningsregler återbetalar vi resterande tid enligt din bokning om vi hittar ny gäst som hyr platsen/stugan minus de kostnader som vi eller andra gäster pålagts i samband med detta.

Vad har jag för skyldigheter?

Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse och säkerhetsställa att datum och objektnummer stämmer. Du måste vårda stugan, campingtomten eller tältplatsen väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan och dess inventarier, campingtomten eller tältplatsen genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig på din stuga, campingtomt eller tältplats följer campingens ordningsregler vad gäller tystnad m.m. Bryter du/ni mot ordningsreglerna har vi rätten att avhysa er från platsen med omedelbar verkan.
Du får inte använda stugan, campingtomten eller tältplatsen till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta, än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. 
Om Du inte gör detta kommer städning att utföras på Din bekostnad och vi fakturerar dig 2500 kr. 
Har du beställt slutstäd? Då är det viktigt att komma ihåg att du måste tömma kylskåp, ev frys och slänga soporna samt diska annars debiteras du 2500 kr
Avresestädning kan beställas genom bokning i receptionen minst 3 dagar i förväg.

 

Naturkatastrofer, krig, strejk m.m. 

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan, campingtomten eller tältplatsen ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller liknande händelser som varken du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala dig det totala beloppet av din bokning minus de eventuella nyttjan ni kan ha haft av stugan, campingtomt eller tältplats.
 

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, tryckfel och ändringar som till dagens datum ännu inte är kända.