top of page

BOKNINGSVILLKOR

Har du bokat din bokning via vår hemsida eller camping.se 
Kontakta alltid 0771-117 117 eller service@camping.se om du har frågor kring din bokning.   
Se specifika bokningsvillkor som gäller på www.camping.se.  

 

Har du bokat din bokning via telefon, mail eller reception på Ursand Resort & Camping. 

Kontakta då 0521-186 66 eller info@ursand.se om du har frågor kring din bokning.  

 

BOKNINGSVILLKOR
Nedan bokningsvillkor gäller om du bokat din vistelse via telefon, mail eller reception på Ursand Resort & Camping. Har du bokat din vistelse online på vår hemsida eller via camping.se, gäller andra bokningsvillkor, se villkoren på din bekräftelse. 

 

Öppet köp i 24 timmar 
Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.  

 

Åldersgräns för bokning 
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 25 år.  

 

Bokningsbekräftelse 

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Det är ditt ansvar att kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Om så inte är fallet är det viktigt att du tar kontakt med oss omgående. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende. Som uthyrare är vi, Ursand Resort & Camping AB, skyldiga att se till att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning och att stugan/campingtomten stämmer med beskrivningen.  

När blir min bokning bindande?  
Bokningen är bindande så snart den är bekräftad, muntligen eller skriftligen av anläggningen, oavsett om du betalar något eller inte vid detta tillfälle. 
Viktigt! Kontrollera noga att alla uppgifter och datum stämmer när ni får bokningsbekräftelse/faktura. I händelse av fel kontakta oss omgående. 
 
När ska jag betala? 

Bokningar ska vara fullt betalda innan ankomst.  

  • Vid ankomstdag mer än 40 dagar från bokningstillfället och summan överskrider 1200 kr, delas fakturan upp i 2 delar. Först betalar ni i samband med bokningen en anmälningsavgift på 1200 kr, resterande belopp betalas 40 dagar innan ankomst.  Är beloppet mindre än 1200 kr, betalas den direkt, med betalningsvillkor 10 dagar.  
    Andra betalningsvillkor gäller för långtidshyra minimum 4 veckor.

  • Vid ankomstdag inom 40 till 14 dagar från bokningstillfället, betalas hela beloppet på faktura med  

       10 dagars betalningsvillkor.  

  • Vid ankomstdag med mindre än 14 dagar från bokningstillfället, betalas hela beloppet omgående. 

 

Viktigt att alltid uppge rätt OCR nummer vid betalning.  

Om du missar betalningen räknas det som en avbokning från din sida och bokningen kan komma att makuleras.
 

Avresa tidigare än planerat 
Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar. 

 

Vill du ändra en bokning?  

Att göra förändringar i din lagda bokning kan göras via receptionen, telefon eller e-post och kostar 199:- per tillfälle.  

Om din förändring skapar en mellanskillnad i pris sker ingen återbetalning av bokning senare än 40 dagar innan ankomst.  
 

Vad gäller om jag vill avboka min stuga/campingtomt?  

Avbokning görs på skriftlig begäran från dig som gäst genom att maila campingen på info@ursand.se.   

Vid avbokning tidigare än 40 dagar före ankomst, återbetalas allt utom 20%.  

Vid avbokning närmare än 40 dagar före ankomst sker ingen återbetalning.  

Har du blivit sjuk kan du avboka om du köpt avbeställningsskydd samt har ett giltigt intyg /sjukintyg som är max 7 dagar gammalt, se nedan villkor. 

Observera att oanmäld försenad ankomst eller för tidig avresedag räknas som avbokning och ingen återbetalning sker av förskjuten vistelsetid.  

 

När gäller avbeställningsskydd?  

Avbeställningsskydd går att köpa till för 250:- per stuga, campingtomt eller tältplats. Avbeställningsskyddet kan endast göras som tillägg till din bokning vid bokningstillfället och går ej att köpa till i efterhand.   

Vid bokning av mer än ett objekt i samma bokning behövs ett avbeställningsskydd för varje stuga, campingtomt eller tältplats för att kunna avboka ett specifikt objekt. Skulle endast ett avbeställningsskydd vara tecknat till din/er totala bokning kommer hela bokningen att avbokas.   

Avbeställningsskyddet gäller ej skolresor, grupper eller säsongsbokningar.  

  

Om du har tecknat ett avbeställningsskydd gäller detta fram till 24 timmar före ankomstdatum. Avbokning kan göras förutsatt att något enligt nedanstående har inträffat och måste kunna styrkas med intyg/sjukintyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag som är max 7 dagar gammalt.  

  • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller makas/makes/sambos föräldrar/barn/syskon eller medresenär. 

  •  Inträffande av annan allvarlig händelse utom er kontroll, exempelvis eldsvåda eller översvämning i er bostad som medfört att det inte är rimligt att ni ska stå fast vid er bokning.  

  • Samma sak gäller om ni blir inkallade till krigsmakten eller civilförsvaret.   

Kopia på läkarintyg eller intyg från försäkringsbolag eller annan myndighet ska då skickas till Ursand Resort & Camping. Detta måste vara oss tillhanda inom 30 dagar från avbokningen.  

Därefter återbetalas de inbetalade pengarna för bokningen, förutom administrationsavgift på 250:- och avbeställningsskyddet på 250:-. 

Camping Key Europe 

För att kunna campa hos oss behöver du köpa Camping Key Europé, vilket innebär att ni som gäst ska ha ett giltigt campingkort när ni hyr en campingtomt. Campingkortet är inte nödvändigt när ni hyr stugor hos oss.  

Campingkortet hanteras digitalt och ger dig en kostnadsfri ansvars- och olycksfallsförsäkring, rabatter och erbjudanden som gäller för hela familjen. Läs mer på www.camping.se.  

 

Incheckning/utcheckningstider  

På vår anläggning gäller incheckningar och utcheckningar enligt följande:   

Campingtomt/husbilsplats/ tältplats: Incheckning från kl 13:00 och utcheckning fram till kl 12:00.  

Stugor: Incheckning från kl 15:00 och utcheckning fram till kl 11:00, vid bokat slutstäd gäller utcheckning fram till 10:00.  

 

Vad har jag för rättigheter?  

Om vi inte tillhandahåller stugan, campingtomten eller tältplatsen i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste i denna situation återbetala den totala kostnaden för din bokning minus den eventuella nyttjan du hunnit med på tomten/stugan.  

Om du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under din vistelse, skall du anmäla omgående så att vi kan rätta till dem. Om du brutit mot våra ordningsregler återbetalar vi resterande tid enligt din bokning om vi hittar ny gäst som hyr platsen/stugan minus de kostnader som vi eller andra gäster pålagts i samband med detta.  

Vad har jag för skyldigheter?  
För att boka camping/stuga skall du vara fyllda 25 år, annars behöver målsman vara en del av sällskapet som bor på campingplatsen.  Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse och säkerhetsställa att datum och objektnummer stämmer. Du måste vårda stugan, campingtomten eller tältplatsen väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan och dess inventarier, campingtomten eller tältplatsen genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig på din stuga, campingtomt eller tältplats följer campingens ordningsregler vad gäller tystnad m.m. Bryter du/ni mot ordningsreglerna har vi rätten att avhysa er från platsen med omedelbar verkan.  

Du får inte använda stugan, campingtomten eller tältplatsen till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta, än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion.  Om Du inte gör detta kommer städning att utföras på Din bekostnad och vi fakturerar dig 2500 kr. 

Naturkatastrofer, krig, strejk m.m.   

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan, campingtomten eller tältplatsen ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller liknande händelser som varken du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala dig det totala beloppet av din bokning minus de eventuella nyttjan ni kan ha haft av stugan, campingtomt eller tältplats.  

   

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, tryckfel och ändringar som till dagens datum ännu inte är kända. 

bottom of page