top of page

KONTAKT

RECEPTION

 

Telefonnummer / phone number: 0521-186 66

E-mail: info@ursand.se

Adress / Address: Djupedalen 520, 462 60 Vänersborg

JOURNUMMER / EMERGENCY NUMBER


Akuta ärenden som inte kan vänta till nästföljande dag, ring vårt journummer: +46(0)521-742 772

In case of emergency, call our emergency number: +46(0)521-742 772
 

RESTAURANG / RESTAURANT
Bordsbokning / Table bookings: +46(0)76-403 91 06

 

NÖDNUMMER AMBULANS/POLIS/BRANDKÅR

EMERGENCY NUMBER AMBULANCE/POLICE/FIRE DEPARTMENT

112

INFORMATIONSNUMMER POLIS

INFORMATION NUMBER POLICE

114 14

SJUKVÅRDSUPPLYSNING

HEALTHCARE INFORMATION

1177

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

POISON INFORMATION CENTER

010-456 6700

bottom of page